Aanmeldprocedure

Intake
Elke nieuwe leerling komt eerst samen met (één van de) ouders bij ons voor een intake gesprek. Tijdens het intakegesprek vertellen wij wat huiswerkbegeleiding bij H3X inhoudt, en bespreken we met de leerling en ouders wat hun verwachtingen zijn. Klik hier om een afspraak te maken voor een vrijblijvend intakegesprek.

Introductietraject
Vanaf de eerste keer dat je naar H3X komt, volg je een maand lang ons introductietraject. Gedurende dit traject bekijken we al je gemaakte werk, besteden we extra aandacht aan het maken van planningen en aan jouw leervaardigheden. Daarnaast heb je één keer per week een gesprek over je voortgang, eventuele moeilijkheden en jouw sterke punten. In dit gesprek komt elke week een nieuw onderdeel van het leergedrag aan de orde.

Evaluatie
Na een maand bespreken we wat voor begeleiding je nog nodig hebt en maken we nieuwe, persoonlijke afspraken over jouw begeleiding.

En daarna
Ook daarna bieden we hulp waar nodig, bijvoorbeeld door coaching als het even niet lukt of als er sprake is van onderpresteren.