Huiswerkbegeleiding

Leergedrag is bij H3X één van de kernwoorden. Maar wat houdt dat in?
We maken onderscheid in drie gebieden.

1. Vaardigheden
Lezen, samenvatten, structureren en ‘slim leren’. We helpen je deze vaardigheden ontwikkelen tijdens de huiswerkbegeleiding, maar organiseren ook workshops over deze thema’s.

2. Planning en organisatie
Bij H3X staat plannen en planmatig werken centraal. Elke leerling heeft een dag- en weekplanning zodat duidelijk is waar je mee bezig bent en wat je nog te doen staat.

3. Zelfkennis
Om goed te kunnen leren is het belangrijk dat je weet wat je sterke kanten zijn, tegelijkertijd moet je ook je zwaktes onder ogen durven zien om te kunnen groeien. Door middel van gesprekken gedurende het introductietraject en daarna wanneer nodig, helpen we leerlingen na te denken over hun leergedrag, hun identiteit en hun toekomst.

Omdat je gedrag kan veranderen, maar dit niet altijd makkelijk is, worden leerlingen bij ons de eerste maand intensief begeleid tijdens het introductietraject. We zijn er van overtuigd dat leerlingen met de juiste instelling zeer veel kunnen bereiken en helpen deze leerlingen dan ook graag om grip te krijgen op hun eigen leergedrag.

Sinds onze dochter naar H3X gaat, heeft ze haar huiswerk altijd op
orde. Ze is sindsdien helemaal in control.
Ze gaat trouw en enthousiast drie keer per week naar H3X en is
daardoor de meeste avonden huiswerkvrij.
Er is geen strijd meer thuis over het maken van het huiswerk of
tijdig
beginnen met leren.
De begeleiding die ze krijgt sluit heel goed aan op haar behoeften.
Het heeft haar en ons veel rust gegeven, echt een aanrader!
Moeder van een
H3X leerling in 3havo

De begeleiding van H3X is top! Met geduld en respect naar de leerling
toe. In het lastige Corona jaar werd snel op de situatie ingespeeld en
gezocht naar manieren om de leerlingen te kunnen blijven begeleiden.
Ons kind is gegroeid en heeft meer zelfvertrouwen gekregen. Het
resultaat is een prachtig HAVO diploma!
Moeder van een
H3X leerling in 5vwo