Actief lezen

Op de basisschool krijgen leerlingen het vak begrijpend lezen om teksten te leren lezen en begrijpen. Op het voortgezet onderwijs wordt er vanuit gegaan dat deze vaardigheid aanwezig is.

Als dat niet het geval is heb je een probleem. Vooral bij vakken als geschiedenis, biologie en aardrijkskunde. Maar ook bij een exact vak als wiskunde zie je vraagstukken waarbij de hoeveelheid tekst aanzienlijk is.

In de workshop Actief Lezen gaan we in op de manier waarop onze hersenen informatie opnemen en hoe we daar zo goed mogelijk gebruik van kunnen maken tijdens het lezen. Daarna oefenen we een nieuwe manier van lezen waarmee snel de belangrijkste informatie uit de tekst wordt begrepen. Tenslotte maken we een plan waarmee leerlingen zelf zorgen dat dit nieuwe, goede gedrag een automatisme wordt.