Visie

H3X wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van motivatie van leerlingen om zo een positievere houding te ontwikkelen ten aanzien van school.

Onze uitgangspunten

  • Bij iedere leerling is er iets dat werkt, iets dat goed gaat. Zelfs als de situatie hopeloos lijkt, zijn positieve punten te ontdekken, als je ernaar zoekt.
  • Datgene waar we op focussen, wordt versterkt. Als we focussen op problemen, worden de problemen groter; als we focussen op mogelijkheden, worden de mogelijkheden groter.
  • Het stellen van vragen beïnvloedt de leerling. Positief gerichte vragen zijn een zeer krachtig middel om de creativiteit en energie van leerlingen te mobiliseren.
  • Stimuleer zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid voor actie bij leerlingen, vóór, tijdens en na de huiswerkbegeleiding. Bevorder de onafhankelijkheid van de leerlingen.
  • Werk met het hele ‘systeem’. Betrek een significante vertegenwoordiging van alle partijen die belang hebben bij de ontwikkeling; ouders, school, vrienden.

 Waarom onze aanpak succesvol is

  • De leerling gaat direct zelf aan het werk; geen langdurige onderzoeken met ingewikkelde aanbevelingen, etc.
  • Er wordt geen afhankelijkheidsrelatie met een hulpverlener gecreëerd; wij begeleiden leerlingen zodat ze minder afhankelijk worden.
  • De gewenste situatie wordt concreet gemaakt, direct gekoppeld aan acties en oplossingen.
  • De positieve aanpak maakt dat het enthousiasme groeit, met een stimulerende uitwerking op omgeving die op zijn beurt weer stimulerend werkt op de leerling.

“De rust thuis is teruggekeerd. Aan tafel kunnen we het eindelijk weer over gewone dingen hebben.”